1. başka, bir başka(sı).
  another time: başka zaman.
  That is (quite) another matter: Bu (tamamıyla)
  başka bir şeydir (Bu iş başka).
 2. farklı, değişik.
 3. daha, bir daha.
  another cup of tea: bir fincan çay daha.
  I have received another 300 dollars:
  300 dolar daha aldım.
  another ten years: on yıl daha.