1. Gramer tümce, cümle, ibare.
  phrase book: (hazır) cümle kitabı.
 2. deyim, tabir.
 3. ifade tarzı.
  a book written in the phrase of the West.
 4. Müzik cümle, parça, bir bestenin 4-8 ölçülük parçası.
 5. seri halinde dans figürü, 6, tümcelemek, tümce/cümle haline koymak.
 6. (tümcelerle/cümlelerle) ifade etmek.
  to phrase one's thoughts.
 7. Müzik bir besteyi/melodiyi parçalara bölmek.