1. hilaf
 2. kıtır (argo)
 3. yalan, düzen, uydurma, palavra.
  to tell lies: yalan söylemek.
  That's a lie! Yalan! Yalan
  söylüyorsun!
  a bare-faced lie: apaçık/düpedüz/göz göre göre yalan.
  a white lie: zararsız/masum yalan, iş bitiren yalan.
  a pack of lies: yalan dolan, bir sürü yalan.
 4. hile, sahtekârlık, düzenbazlık.
  to act a lie: sahte davranmak, sahtekârlık yapmak.
 5. yalancılık, yalan söyleme, aldatma.
 6. yalan söylemek.
  The witness lied to the jury.
 7. aldatmak, sahtekârlık yapmak.
 8. Fiil
  lie down: yatmak, uzanmak.
  lie sick: hasta yatmak.
  lie on one's side: yan yatmak.

  lie on the ground: yere yatmak/uzanmak.
  lie down on the couch: kanapeye uzanmak.
  She lay in bed until 10 o'clock: Saat 10 a kadar yataktan kalkmaz.
  She was lying face downward: Yüzükoyun yatıyordu.
 9. Fiil gömülü/medfun olmak.
  Here lies my father: Babam burada medfundur.
  His body lies in Çamlıca: Mezarı Çamlıcadadır.
 10. Fiil (bir cisim) durmak, bulunmak, kalmak.
  The book was lying on the table.
  to lie under suspicion:
  şüphe/zan altında kalmak.
 11. Fiil (belirli bir konumda/durumda/yerde vb.) durmak.
  to lie idle: âtıl durmak.
  The book lay open
  on the table. His food lay untouched while he told us the story.
  during the years that lie before us: önümüzdeki yıllarda.
 12. Fiil olmak, bulunmak, mevcut olmak.
  lie in ruins: harap olmak.
  lie at the point of death: ölmek
  üzere/ölümün eşiğinde olmak.
  He knows where his interests lie: Çıkarının nerede olduğunu bilir.
  A brilliant future lies before you: Önünde parlak bir istikbal var.
  The whole world lay at her feet: Bütün kapılar ona açıktı/Herşey emrinde idi.
  It does not lie within my power to decide: Karar vermek benim elimde değil/karar vermeye yetkim yok.
  The fault lies here. Obstacles lie in the way.
 13. Fiil yerleşmek, kalmak, kâin olmak.
  The snow never lies there: Orasını kar tutmaz/kar orada (fazla) kalmaz.
 14. Fiil uzanmak, upuzun yatmak, uzatılmak.
  He lay helpless on the floor: Çaresiz yere upuzun yatmıştı.
 15. Fiil
  lie in: ibaret olmak, dayanmak, istinat etmek.
  The cure lies in education: Çaresi eğitimdir/çözümü
  eğitime dayanır.
  The difference lies in the fact that … : Farkı …'den ibarettir.
 16. Fiil yönelmek, teveccüh etmek, belirli bir yön almak/yönde olmak.
 17. Fiil, Hukuk (kanunen) caiz olmak, şayanı kabul olmak.
  No appeal lies against the decision: Karar temyiz edilemez.
 18. Fiil konaklamak, gecelemek, geceyi geçirmek.
 19. İsim yatma, uzanma, yatış, uzanış.
 20. İsim (bir şeyin bulunduğu) durum, vaziyet, duruş.
 21. İsim (hayvan) in, yuva, yatak.