1. Botanik çayır, çim(en)
  (Gramineae).
  Keep off the grass! Çimlere basmayınız!
  The grass is greener
  on the other side of the fence: Uzaktan bütün tarlalar yeşil görünür/Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür/Uzaktan davulun sesi hoş gelir.
 2. ot, hayvanların otlamasına elverişli her türlü bitki.
  Bermuda grass: domuz ayrığı
  (Cynodon
  dactylon).
  black grass: sıçan-kuyruğu
  (Alopecurus agrestis).
  corn panic grass = deccan grass: tavşan otu
  (Panicum colonum).
  couch grass: ayrık otuna benzer bir ot
  (Poa palustris),
  meadow grass = rye grass: kara çayır
  (Lolium temulentum).
  scurvy grass: kaşıkotu
  (Cochlearia officinalis).
 3. çimenlik, çayırlık, yeşil saha.
 4. otlak, mer'a.
  Half the farm is grass.
  to put under grass: otlağa salıvermek.
 5. çimenlerin büyüdüğü mevsim.
 6. haşiş, esrar otu, meruvana.
 7. salata, yeşil sebze.
 8. gammaz, curnalcı, ihbarcı, (kendisi de suçlu olduğu halde) suçluyu polise ihbar eden.
 9. otlamak, yayılmak.
 10. çimlenmek, çayırla/çimenle örtülmek, otla kapla(n)mak.
ayrık otu İsim, Bitki Türleri
ayrık otu İsim, Bitki Türleri
ayrık otu İsim, Bitki Türleri
ayrık otu İsim, Bitki Türleri
ayrıkotu İsim, Bitki Türleri
ayrıkotu İsim, Bitki Türleri
ayrıkotu İsim, Bitki Türleri
ayrıkotu İsim, Bitki Türleri
çimen topağı İsim, Botanik
çim kort İsim, Spor