1. İsim ilke, umde, prensip.
  act one's principles: ilkelerine bağlı kalmak.
  a matter of principle: prensip meselesi.
 2. İsim kural, kaide, düstur.
  the principle of self-government.
 3. İsim yöntem, usul.
  principles: erkân, yol-yöntem, ahlâk kuralları.
 4. İsim dürüstlük, ahlâk.
  a man of principle: dürüst bir adam.
 5. İsim öz, köken, ana madde.
  active principle: etkin madde.
 6. İsim (Hristiyanlıkta) Allah.
 1. İsim prensip. Basic beliefs and assumptions that define a methodology or process.
karşılıklılık ilkesi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
karşılıklılık ilkesi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler