1. ertesi, müteakip, onu takip eden, ondan sonraki.
  the next day/morning: ertesi gün/sabah.
  He
  came back next week: Ertesi hafta (bir hafta sonra) döndü.
  During the next 5 days he did not go out: Onu takip eden 5 gün içinde sokağa çıkmadı.
  on the next page: daha sonraki sayfada.
  to be continued in our next issue: devamı gelecek sayıda.
 2. bitişik, komşu, yanındaki, yanıbaşındaki.
  the next room: bitişik oda.
  next door: bitişik
  komşu/ev.
  Who was the girl next to you? Yanındaki kız kimdi?
 3. en yakın.
  the thing next my heart: üzerine titrediğim şey, en çok istediğim şey.
  wear flannel
  next to the skin: fanilayı tenine giymek.
 4. bir sonraki, gelecek, müteakip.
  next week/month/year: gelecek hafta/ay/yıl.
  next time:
  gelecek sefer, bir dahaya.
  the year after next: öbür sene.
  We'll catch the next train. Will you be at our next meeting?.
 5. (sırada) sonra gelen.
  Who is next? Sıra kimde?
  next, please! Lütfen sırası gelen yaklaşsın.
 6. (bundan/ondan) sonra, bunu müteakip.
  What will you do next? Bundan sonra ne yapacaksınız?
  What
  line comes next in the poem?
  When next we meet? Bundan sonra ne zaman buluşacağız?
 7. hemen sonra, …'den sonra, daha sonra, bilâhare.
  My turn comes next after yours. First we add water, next we boil.
 8. en yakın, komşu, mücavir.
  next the school: okula en yakın.