1. İsim adam, erkek.
  a blind man: kör (adam).
  an old man: yaşlı adam.
  the young man: genç,
  delikanlı.
  man of letters: edip, yazar.
  man of the house: evin erkeği.
  best man: sağdıç.
  man's estate: erkeğin (maddeten/manen) olgunlaşması, rüşt.
 2. İsim insan, insan türü, nev'i beşer.
  fellow man: hemcins, insan, arkadaş.
  He's a nice man: İyi
  bir insandır.
  Man existed for thousands of years. The man of today likes to travel.
 3. İsim insan ırkı, insanoğlu, âdemoğlu.
 4. İsim şahıs, kimse, kişi.
  all men: herkes.
  Death comes to all men: Ölüm herkese mukadderdir.

  man must change in a changing world: Değişen dünyada kişi de değişmek zorundadır.
  inner man: insanın tinsel varlığı, mide, iştah.
 5. İsim
  a man: birey, fert, birisi, bir kimse.
  to give a man a chance: bir kimseye fırsat vermek.

  every jack man: herkes, son ferde kadar.
 6. İsim koca, zevç.
  man and wife = man and woman: karı koca.
 7. İsim (erkek) maiyet erkânı, takımın üyesi.
  officers and men.
 8. İsim er, yiğit, mert, cesur, erkek.
  act the man: cesur/mert olmak, erkekçe/mertçe davranmak.
  be
  a man: cesur ol.
  He was every inch a man: Sapına kadar erkekti.
  man to man: erkekçe, mertçe, erkek erkeğe, açıkça, samimî olarak.
  Play the man: erkekçe/mertçe davranmak.
 9. İsim uşak. erkek işçi/hizmetçi, amele.
 10. İsim (hitapta) bey, efendi, kardeş, arkadaş vb.
  Now, now, my good man, please calm down: Haydi, sinirlenme arkadaş.
 11. İsim dikkati çekmek için kadın veya erkeğe hitapta “bana bak!” anlamında kullanılır:
  Hey, man, don't you
  dig that music? Hey, bana bak, bu müzikten hoşlanmıyor musun?
 12. İsim satranç/dama taşı.
 13. İsim metbu, tebaa, kul, köle vasal.
 14. İsim erkeklik, cesaret.
 15. Geçişli Fiil (bir işe) adam tayin etmek/atamak, (bir makineyi/gemiyi vb. işletecek) insan gücü sağlamak.
  We can
  man ten ships.
  The busses are under-manned: Otobüs işletecek yeteri kadar personel yok.
 16. Geçişli Fiil asker yerleştirmek, takviye etmek.
  man the fort/the guns.
 17. Geçişli Fiil (gelecek bir olaya) hazır olmak, kendini hazırlamak, göğüs germek, kuvvetli bulunmak.
  to man oneself
  to an ordeal. You must man yourself, my boy!
 18. Geçişli Fiil (şahini) insana alıştırmak.
 19. Ünlem yahu! hey! be! (şaşkınlık, hayret, heyecan, zevk, onay vb. gösterir).
  Man, what a ball game! Ne güzel maç be!
 20. Fiil (bkz: maun )
bağımsız, özgür/müstakil olmak, kendi kendini yönetebilmek, dilediğince hareket edebilmek, kendi başına buyruk olmak.
muhtar İsim, Hukuk
bağımsız çalışan kimse
cezaya erkekçe katlanmak Fiil
yumuşak başlı
propaganda yapma
konuşma programları ve yerel idare yetkilileriyle görüşmeler düzenleme ve politik bir şahsiyetin yolunu
açacak tüm ayrıntılarla uğraşma gibi görevleri
İsim
reklamcı
adman (1).
havacı
(spor) her sporu yapan kimse
sedyeci
zampara, çapkın, kadının bilhassa belden aşağısı ile çok ilgilenen kimse.
They say he is a big ass
man: Onun çok çapkın olduğunu söylüyorlar.
(US) serseri
(Br) seyyar ticari mümessil
rüşvette aracılık eden kişi
komivuayajör
bagaj hamalı
âmâ
kör
polis
(US) firma komisyoncusu
babayiğit
işadamı
hacı ağa: büyük şehre gidince gösterişli para harcayan kasaba zengini İsim
kaba/vahşi kimse, özellikle kadınlara karşı hayvan gibi davranan. İsim
ayan
(Br) işadamı
üniversite öğrencisi
tüccar
(US) gezici satış temsilcisi
dolandırıcı. (Konuşma dilinde
con man denir). İsim
temas kurulacak kişi
avare
(Br) madrabaz
işsiz
kredi işlerini düzenleyen memur
okumuş adam
okumuş
(tramvay) yedek vatman
dizinin/sıranın sonunda bulunan adam. İsim
subay olmayan gönüllü asker.
çevre uzmanı
yandaş
oynaş, sevgili, bir kadının âşığı. İsim
jigolo. İsim
hemcins
araba vapuru kaptanı
feribotçu
hizmet vermek üzere perakendecileri ziyaret eden üreticinin ya da toptancının satış temsilcisi
muharip
yarışlarda bayrak tutan
filamacı
sancaktar
(sirk vb.) çığırtkan. İsim
(tiyatro) soytarı
kamuoyu araştırması yapan kimse
(US) çöpçü
çöpçü
havagazı ustası İsim
devlet memuru
kararlı ve uzlaşmacı olmayan adam
kendisine zor bir iş verilmiş
(a) profesyonel katil, (b) yıkıcı eleştirmen, iftiracı yazar: devlet adamlarını yazı/söz ile yeren/küçük düşüren kimse.
güçlü erkek
şef
başusta
kolbaşı
cinayet işlemesi için parayla tutulmuş adam
veli
onur listesine geçen öğrenci İsim
reklamcılıkta fikir bulma uzmanı
piyade eri
mide, iştah.
A hearthy meal to satisfy the inner man. İsim
muhabir
aylakçı
iş bulunca götürü çalışan işçi
kilit noktasındaki adam
kilit adam
çalışan işçi
kadın düşkünü: kadın peşinde koşan, onların hoşuna gitmeye çalışan adam.
grafiker
başrolü oynayan erkek
derya
bilgili adam
allame
izinli gemici
kültürlü adam
bir yerin yerlisi
tombalacı
bakım teknisyeni
mimlenmiş kişi
pazarlamacı
güveylik adayı
ticari gemi (mal ve yolcu taşıyan ancak belli bir filoya ait olmayan gemi
paralı adam
kapitalist
ahlak sahibi
kameraman
(US) ev taşıyıcı
kaslarını geliştirmiş adam
Orta Avrupa kabataş çağı insanı.
sonradan görme
gazeteci
gece vardiyasında çalışan işçi
(US) hayalperest
iki numaralı adam
önüne gelen işi yapan işçi
moruk (argo)
baba, bir kimsenin kendi babası. İsim
patron, âmir, müdür, kaptan, komutan. İsim
(sevgi/muhabbet ifade eder) aziz, sevgili, canım, -ciğim. İsim
tek başına yaşayan
partici
gezici model tanıtıcı temsilci
kasa hırsızı
sivil polis, detektif. İsim
(iş dünyasında) bir stratejiyi yönetmek ya da bir görüşü savunmak için seçilmiş kişi
(Br) demiryolu makasçısı
azametli adam
property man İsim
reklam ve propoganda uzmanı
reklam ve propaganda uzmanı
makul insan
güvenilir adam
başka bir şehirde ailesinin/akrabasının gönderdiği para ile geçinen kimse.
ile ayni anlama gelir. ölü hırsızı, ölü soyucusu (kesip biçmek için) ölüyü mezardan çıkaran.
üreticinin ya da toptancının perakendeciler ile ilişki kuran temsilcisi
çok değerli/yetenekli/güvenilir kimse/yardımcı,
mec. sağ el.
He is President's right-hand man. İsim
(US) çöpçü
makasçı
gemici
gemi adamı
üst kat penceresinden giren hırsız.
güvenlik görevlisi
kendi kendini yetiştirmiş adam
(Br) son sınıf öğrencisi
sosyete adamı
ses alma uzmanı
yedek adam
mandıracı
yardakçı, meddah yardımcısı. İsim
tehlikeli sahnelerde oynayan dublör
vergi uzmanı
vergici
teknisyen
üçüncü adam, üçüncü oyuncu.
vatman veya tramvay biletçisi.
iki işten para kazanan adam
jurnalci
maden işçisi
biçare adam
(US) sendika üyesi
üniversite öğretim üyesi
bekâr adam
uşak
beyaz adam
delidolu, öfkeli, vurup kıran, gaddar, huysuz kimse. İsim
/
yes-man,
is. k.d. dalkavuk, evet efendimci, kavuk sallayan.
nişanlı, sevgili. İsim
silahşor
erkek delisi kadın
yamyam
adam saat
bir insan tarafından bir saatte yapılan iş
sentetik
(tekstil ürünleri ile ilgili olarak) yapay
saatteki verim
insan gücü/kuvveti. İsim
manpower İsim
erkek erkeğe
yaşasın!

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. İsimden isim yapma eki