1. şaka, lâtife.
  A joke is a joke: Lâtife lâtif gerek.
  for a joke: şaka olarak.
  take a
  joke: şaka kaldırmak, şakaya gelmek/dayanmak.
  He can't take a joke: Şakadan anlamaz, şakaya tahammülü yoktur.
  be/go beyond a joke: şaka hududunu aşmak.
  It's getting beyond the joke: Bu şaka değil! İşin şakaya gelir tarafı yok!
  I don't see a joke: Bunun neresi şaka?
  crack a joke: şaka etmek/yapmak.
  play a joke on someone: birine şaka yapmak/oyun oynamak.
 2. nükte.
  make a joke: nükte yapmak.
 3. şaka konusu, şakaya gelir/önemsiz şey.
  The loss was no joke: Zayiat önemli idi.
  Powerty/war
  is no joke: Fakirliğin/savaşın şakaya gelir tarafı yoktur.
 4. çok kolay şey.
 5. (bkz: practical joke ).
 6. gülünç/tuhaf/acayip şey, alay/isthza konusu.
  What a joke! Ne acayip şey!
  The joke of it is
  that … :Tuhafı şu ki …
  He became the joke of the village: Elâleme maskara oldu/bütün köyün alay konusu oldu.
 7. şaka/nükte yapmak, lâtife etmek.
  You're joking: Lâtife ediyorsun!
  I'm not joking: Şaka
  yapmıyorum (ciddî söylüyorum).
  I didn't think you meant that seriously; I thought you were joking: Sözlerini(zi) ciddiye almamıştım, şaka yapıyorsun(uz) sanmıştım.
 8. eğlenmek, takılmak.
  He was only joking: Sadece takılıyordu.
 9. alaya almak, alay konusu yapmak.
  You mustn't joke about his accent: Onun şivesiyle alay etmemelisin.