1. Fiil cezalandırmak, ceza vermek, tecziye etmek.
    The government punishes criminals.
  2. Fiil incitmek, zedelemek, hasara uğratmak, hor kullanmak, zora getirmek, ıstırap çektirmek, eziyet vermek.
  3. Fiil azarlamak, paylamak, tekdir etmek.
  4. Fiil (boksta) hırpalamak, şiddetle dövmek.