1. hayvan.
 2. insandan başka hayvan türüne giren herhangi bir varlık.
 3. memeli/dört-ayaklı hayvan.
 4. insanın ilkel/basit tarafı.
 5. kaba/vahşi kimse.
  She married an animal: Kaba bir erkekle evlendi.
 6. (mizahî anlamda) korkunç, tehlikeli, canavar.
  The new airplane was a fast animal: Yeni uçak hızlı bir canavardı.
 7. (cinsel bakımdan) kaba, aygır.
 8. nesne, şey, varlık.
  A perfect happiness? There's no such animal: Kusursuz mutluluk diye bir şey yoktur.
 9. hayvan+, hayvanî, hayvan gibi, hayvana yakışır.
  animal life: hayvan hayatı.
  animal fat: hayvanî yağ.
 10. maddî, bedenî, cismanî, insanın fiziksel varlığını ilgilendiren.
  animal needs: hayvanî/cismanî/maddî ihtiyaçlar.
hayvansal gıda İsim, Gıda ve Mutfak
Hayvan Çitliği İsim, Edebiyat