1. seçme, seçim, intihap, tercih, ayırma.
  make a choice: seçmek, ayırmak.
 2. seçenek, seçme/tercih hakkı, seçme olanağı/fırsatı.
  have no choice: elde olmamak, başka çaresi
  olmamak.
  I had no choice: elimde değildi, başka çare yoktu, mecburdum.
  take your choice: seç(ip) al(ınız), istediğini(zi) al(ınız), seç(iniz).
  Hobson's choice: ya bu, ya hiç.
 3. seçilmiş/seçilen kimse/şey.
  Be careful in your choice: Seçtiğinize dikkat ediniz.
 4. yeğ tutma, tercih, yeğ tutulan/tercih edilen şey.
  by choice: tercihli.
  for/from choice:
  tercihan.
  a country of my choice: tercih ettiğim ülke.
  He did it from his (own) choice: Bile bile yaptı.
 5. şık, olanak, ihtimal.
  There is no other choice: Başka şık/olanak/ihtimal yok.
 6. çeşit, aralarında seçme/tercih yapılabilecek nesneler.
  a great choice of dresses: çok çeşitli
  elbiseler.
  have a wide choice: geniş seçme olanağına sahip olmak, çeşitleri çok olmak.
 7. seçkin, güzide, (dikkat ve itina ile) seçilmiş, seçme, üstün, âlâ, mükemmel, müreccah.
  wine of choice.
 8. (sığır eti için) en âlâ (
  prime) ile iyi (
  good) arasında.
vurgulu seçenek Bilgi Teknolojileri
tüketici tercihi İsim, Rekabet Hukuku