1. İsim yanıt, cevap.
  to give an answer to someone: birisine cevap vermek.
  in answer to your letter: mektubunuza cevaben.
 2. İsim, Hukuk karşılık, savunma, müdafaaname.
 3. İsim (bir soru/problem için) çözüm, cevap.
  The correct answer to this problem is …
 4. İsim, Müzik bir aletin/sesin çaldığı/söylediği temayı tekrarlama.
 5. Fiil yanıtlamak, yanıt/cevap vermek, cevaplandırmak.
  answer the question! Soruya cevap ver!
  not
  to answer a syllable: hiçbir cevap vermemek/ağzını açıp bir kelime söylememek.
 6. Fiil bir hareket veya jeste cevap vermek.
  to answer with a nod: baş işareti ile cevap vermek.
  She
  answered with a smile: Cevaben gülümsedi.
 7. Fiil karşılık/cevap vermek, mukabele etmek.
  I answered his threat with a blow on his nose: Tehdidine,
  burnuna indirdiğim bir yumrukla mukabele ettim.
 8. Fiil bir şeye cevaben harekete geçmek.
  to answer the door: gidip kapıyı açmak.
  She answered the
  doorbell: Zil çalınca gidip kapıyı açtı.
 9. Fiil çözmek, çözüm yolu bulmak.
  to answer a problem: bir soruyu çözmek.
  The new government couldn't
  answer economical problems: Yeni hükümet ekonomik sorunlara çözüm yolu bulamadı.
 10. Fiil elvermek, yetişmek, kifayet etmek.
  That will answer my purpose: O, işimi görür.
  This will answer
  the purpose: Bu, maksada elverir.
 11. Fiil, Hukuk reddetmek, cerhetmek, (delillerle) çürütmek, aksini kanıtlamak.
  to answer a charge of murder:
  isnat edilen cinayet suçunu reddetmek.
 12. Fiil tatmin etmek, ihtiyaca cevap vermek, iyi sonuç vermek.
  The government just didn't answer our hopes:
  hükümet hiç de umutlarımızı tatmin etmedi (umutlarımızı boşa çıkardı).
  His sceheme didn't answer: Plânı bir sonuç vermedi/başarılı olmadı.
 13. Fiil tarziye vermek, yapılan bir kötülüğü tamir etmek.
 14. Fiil (bir dileği) yerine getirmek, is'af etmek.
  I would like to answer your request, but I am unable to
  do so: İsteğinizi yerine getirmek isterdim, fakat yapamam.
 1. Özel Isim Cevapla. A User Interface (UI) element that initiates the process of accepting an incoming telephone call.
 2. Fiil yanıtlamak. To accept an incoming telephone call.
özdevimli yanıt Bilgi Teknolojileri