1. İsim uygulama, tatbikat, icra, işletme.
  put into practice: uygulamaya geçmek, tatbik mevkiine koymak.

  We've made our plans, and now we must put them into practice.
  in practice: uygulamada, tatbikatta, icraatta, tatbik mevkiinde.
 2. İsim alışkanlık, itiyat, âdet.
  to make a practice of doing = to make it a practice to do … : … yapmayı
  âdet edinmek.
  It is not my practice to do so: Böyle yapmak âdetim değildir.
  as is my (usual) practice: âdetim veçhile.
  It's common practice: âdettir, âdet böyledir.
 3. İsim temrin, tekrarlama, çalışma, idman, talim, egzersiz.
  practice makes perfect: Meşk kemale erdirir/yapa
  yapa öğrenilir.
  He does 6 hours piano practice a day. It takes years of practice .
  target practice: atış talimi.
 4. İsim hüner, maharet, meleke, tecrübe.
  Have you had any practice in computer programming?
  out of
  practice: melekesi körlenmiş, çoktan bırakmış, yapmayı unutmuş.
 5. İsim yöntem, usul, teamül, metod.
  It is the practice in English law to consider a person innocent until
  he has been proven guilty.
 6. İsim sanat/meslek icrası.
  Is Doctor J. still in practice here?
 7. İsim (a) iş, meslek.
  to go into practice (to set up in practice) as a lawyer: Avukatlık mesleğine girmek.
  (b) iş yeri.
  Where is his practice?
 8. İsim, Hukuk dava açma/duruşma yöntemi/usulü.
 9. İsim müşteri sayısı.
  He has a large practice: Çok (sayıda) müşterisi var.
 10. Fiil bilfiil yapmak, icra etmek.
  practice = practise what you preach: Verdiğiniz öğütleri önce kendiniz tutun/yapın.
 11. Fiil çalışmak.
 12. Fiil uygulamak, tatbik etmek.
 13. Fiil (sanat/meslek) icra etmek, meslekte çalışmak.
 14. Fiil talim et(tir)mek, temrin/egzersiz yap(tır)mak.
 15. Fiil kendini alıştırmak, pratik yapmak.
  Our income has decreased and now we have to practice = practise economy.
 16. Fiil hile/desise/oyun hazırlamak.
 1. İsim uygulama. A repeatable process that improves or maintains performance.
uyumlu eylem İsim, Rekabet Hukuku