1. İsim, Hukuk gerekçe
 2. İsim, Hukuk gerekçeli karar
 3. İsim oy, mütalâa, rey.
  public opinion: kamu oyu, efkârı umumiye
 4. İsim fikir.
  ask someone's opinion: birine danışmak, birinin fikrini almak.
  expert opinion: uzmanın
  fikri.
  give an opinion on sth: bir şey hakkındaki fikrini/düşüncesini söylemek.
 5. İsim zan, tahmin.
 6. İsim kanaat, düşünce.
  in my opinion: bence, kanaatimce, benim düşünceme göre.
  be of the opinion
  that … : … kanaatinde olmak.
  I am entirely of your opinion: Sizinle tamamen aynı düşüncedeyim/hemfikirim.
  form an opinion on something: bir şey hakkında kanaat edinmek.
  have/hold a high opinion of … : …'i takdir etmek, hakkında çok iyi kanaat beslemek.
  have/hold a high opinion of oneself: kendini çok yüksek görmek, kendine paye vermek, böbürlenmek, gururlanmak.
  have no opinion of … = have a poor opinion of … : -e fazla değer vermemek, … hakkında olumsuz kanaat beslemek.
 7. İsim, Hukuk içtihat, yargıcın kanaati/mütalâası/fikri.
kamuoyu İsim, Reklamcılık