1. üretmek, imal/istihsal etmek, yapmak.
  Canada produces wheat and furs. The factory hasn't begun to produce yet.
 2. meydana getirmek, hasıl etmek, yaratmak, yazmak.
  to produce a book.
 3. doğurmak, tevlit etmek.
  Female sheep produce 1 or 2 lambs at a time.
 4. sağlamak, vermek, temin/tedarik etmek.
 5. Maliye çoğal(t)mak, gelir/kazanç sağlamak, kâr getirmek.
 6. meydana koymak/çıkarmak, ortaya çıkarmak, ibraz/arz etmek, gözönüne koymak.
  to produce evidence.
 7. (piyes/film) sahneye koymak, yapmak, çevirmek.
 8. (çizgiyi) uzatmak, temdit etmek.
 9. ürün/mahsul vermek.
  Good soil will produce fine crops.
 10. sebep olmak.
  His words produced a violent reaction.
 11. ürün, mahsul.
 12. mamul madde, imalât.
 13. hasılat, zerzevat.
 14. döl, yavru.
süt ürünleri İsim, Hayvancılık