1. deney, deneme, tecrübe.
  He has learned a lot by experience.
 2. görgü, bilgi, vukuf.
  He lacks experience. A person of wide experience. Have you had any experience in this kind of work?
 3. (hayatta/meslekte edinilen) tecrübe(ler), (tecrübe ile elde edilen) bilgi, görgü, meleke.
  business
  experience: meslekî tecrübe.
  Man of experience: tecrübeli/bilgili/görgülü kimse.
  I know by experience: Tecrübe ile biliyorum.
  I know from bitter experience that: Acı tecrübe ile öğrendim ki …
  He has no experience of living in the country: Köy hayatı hakkında hiç tecrübesi yoktur.
 4. yaşantı, hayat.
  In all my experience: Hayatım boyunca.
  The greatest disaster in the experience
  of this nation: Bu milletin hayatında en büyük felaket.
 5. maruz kalmak, çekmek, duçar olmak, uğramak.
  He experienced severe hardships as a child: Çocukluğunda
  çok sıkıntı çekti.
  He experiences some difficulty in speaking: Konuşmakta biraz güçlük çekiyor.
  to experience joy: sevinmek.
  to experience defeat: yenilgiye uğramak.
 6. başından geçmek, görmek, geçirmek, (başından geçerek/tecrübe ile) öğrenmek.
  He doesn't know what is
  it like to be poor for he never experienced it: Başından geçmediği için fakirliğin ne demek olduğunu bilmez.
 7. denemek, tecrübe etmek, tatmak, hissetmek.
  Visiting İstanbul was the greatest thrill I ever experienced.

  to experience nausea: bulantı hissetmek, midesi bulanmak.
 1. İsim deneyim. A set of scenarios that lead to a desired outcome by a customer segment.
iş tecrübesi İsim, İstihdam
iş tecrübesi İsim, İstihdam