1. sessizlik, dinginlik, sükûnet, sükûn, sükût, rahat, huzur, asayiş, sulh.
  a time of quiet.
  keep
  quiet: susmak, rahat/uslu durmak, sakin olmak, sessizliği/sükûneti korumak, gürültü yap(tır)mamak.
 2. sessiz, sakin, dingin, âsude.
  keep something quiet: bir şeyi gizli tutmak/örtbas etmek.
  to
  live in a quiet way: sakin/âsude bir hayat sürmek.
  a quiet life: sakin bir hayat.
  to do something on the quiet: bir işi sessizce/kimseye sezdirmeden yapmak.
  I am telling you that on the quiet: Bunu yalnız sana söylüyorum, kimse duymasın.
 3. rahat, huzur içinde.
  a quiet conscience.
 4. uykuda, istirahatte.
 5. hareketsiz, dağdağasız, üzüntü ve endişeden uzak.
  a quiet Sunday afternoon.
 6. hareketsiz, durgun.
  quiet waters.
 7. sessiz, gürültüsüz.
  quiet neighbors. a quiet street.
 8. sessiz, susmuş, sükûtî.
  a quiet person.
  be quiet! sus!
 9. gösterişsiz, yumuşak.
  quiet colors.
 10. cansız, hareketsiz, faaliyetsiz.
  The stock market was quiet today: Borsa bugün hareketsizdi.
 11. nazik, yumuşak huylu, uslu.
 12. susturmak.
 13. yatıştırmak, teskin etmek.
 14. (korku, şüphe, gürültü vb.) gidermek, izale etmek, azaltmak, hafifletmek, bastırmak.