1. İsim tane (buğday, arpa, mısır vb.).
 2. İsim tohum.
 3. İsim taneli bitkiler, hububat.
 4. İsim (tuz, biber, barut, kum vb.) tane(si).
 5. İsim en küçük ağırlık ölçüsü, takriben 1 buğday tanesinin ağırlığı: 1/437.55 ons = 0.0648 gram.
 6. İsim nebze, zerre, cüz, en küçük miktar, pay.
  Not a grain of truth in what he said: Sözlerinde en ufak
  hakikat payı yok.
  a grain of common sense: bir nebze sağduyu/anlayış.
 7. İsim ağaç damarlarını diziliş şekli, tahta ve mermerin damarlı görünüşü.
  dye in grain: boya ile ağaç/mermer görünüşü vermek.
 8. İsim derinin tüyleri yolunmuş yüzü.
  grain side: derinin tüyleri yolunmuş yüzü.
 9. İsim tanesel şekil.
 10. İsim kumaşın elyafı/iplikleri.
 11. İsim (mensucat) doku, dokunuş.
 12. İsim ağaç/taş/maden vb. damarı.
 13. İsim bir maddeyi oluşturan tanelerin büyüklüğü.
  sugar of fine grain: ince taneli (toz) şeker.
 14. İsim kristalleşme hali.
  boiled to the grain.
 15. İsim (a) mizaç, huy, (b) temel/belirgin nitelik, özellik, karakteristik vasıf.
  Anti intellectual doctrines
  are very much in the American grain.
 16. İsim kırmız böceğinden yapılan kırmızı boya.
 17. Geçişli Fiil tanele(n)mek, tane tane olmak, tanelere ayır(ıl)mak.
 18. Geçişli Fiil ağaç/mermer vb. damarları görünüşünde boyamak.
  graining: ağaç damarı/mermer görünüşü verme.
 19. Geçişli Fiil sepilemek, derinin tüylerini çıkarmak/temizlemek, deriyi işlemek.
tahıl silosu İsim, Tarım
tahıl viskisi İsim, Gıda ve Mutfak