1. İsim kişi, kimse, şahıs, zat.
  I know no such person: Böyle bir kimse tanımıyorum.
 2. İsim adam, insan.
 3. İsim beden, vücut, üst (elbise ile birlikte insan).
  He had no money on his person: Üstünde parası yoktu.

  have a commanding person: iriyarı/heybetli olmak.
 4. İsim birey, fert.
 5. İsim şahsiyet.
  be no respecter of persons: hatır gönül dinlememek, kimseye metelik vermemek.
 6. İsim, Gramer şahıs, kişi.
 7. İsim, Hukuk özel/tüzel kişi, yasal görevleri olan kişi/toplum.
  natural person: hakikî şahıs.
  artificial/legal
  person: tüzel kişi, hükmî şahıs.
 8. İsim (üçlem inanışına göre) sıfat: Allahın üç sıfatından biri (baba, oğul, kutsal ruh).
tüzel kişi İsim, Hukuk