1. Fiil işitmek.
  to hear sounds/voices.
  I have heard it said = I had heard tell that … : … söylendiğini işittim.
 2. Fiil (ses) duymak, işitebilmek.
  I can't hear you. He cannot hear well.
  Did you hear what he said?
  Ne dediğini duydun mu?
  I've never heard such rubbish: Hiç böyle saçma şey duymamıştım.
  make oneself heard: sesini duyurmak.
 3. Fiil dinlemek, kulak vermek.
  to hear news. to hear a recital/a person's explanation.
 4. Fiil, Hukuk yargılamak, duruşmasını yapmak.
  to hear a case.
 5. Fiil sorguya çekmek, ifadesini almak.
  to hear the defendant.
 6. Fiil itaat etmek, söyleneni yapmak, (söze/nasihate) kulak vermek, can kulağı ile dinlemek.
 7. Fiil
  hear from: haber/mektup almak.
  I heard from him last week.
  You will hear from me soon:
  Yakında size haber yollarım.