1. Fiil
  look at: bakmak.
  look at me: Bana bak.
  look (up) at the ceiling: Tavana bak.
  look
  (down) at the floor: Yere bak.
  I looked but saw nothing: Baktım ama bir şey göremedim.
  look to see whether the road is clear: Yolun açık olup olmadığına bakmak.
  to look questioningly at a person: bir kimseye şüpheli gözlerle bakmak.
 2. Fiil nazar etmek.
 3. Fiil bakınmak, (gözleriyle) araştırmak.
 4. Fiil … olacağa benzemek, … gibi gözükmek.
  Conditions look toward war: Duruma bakılırsa harp olacağa benziyor.
 5. Fiil görünmek.
  You look pale/ill/well/happy: Sararmış/hasta/iyi/mutlu görünüyorsun.
 6. Fiil gözükmek.
  The case look promising: Durum ümut verici gözüküyor.
  Judging by her letter, she
  looks to be the best person for the job.
 7. Fiil mütalea etmek, gözden geçirmek.
  to look at the facts : olguları gözden geçirmek.
 8. Fiil yönelmiş/nazır/müteveccih olmak, bakmak.
  The window looks upon the street.
 9. Fiil cephesi …'e bakmak.
  The house looks to the east.
 10. Fiil dikkatle/dik dik bakmak.
  He looked at me straight in the eye.
 11. Fiil gözleriyle anlatmak, bakışı ile ifade etmek.
  She said nothing but looked all interest.
 12. Fiil
  look up: bakmak, araştırmak.
 13. Fiil
  look over: (dikkatle) incelemek/gözden geçirmek, (üzerinde) düşünmek.
 14. Fiil benzemek, … gibi olmak.
  He looked a perfect fool.
 15. Fiil ummak, beklemek (bu anlamda daima bir mastardan önce kullanılır):
  I look to hear from you soon:
  Senden yakında haber bekliyorum.
 16. İsim bakış, bakma, nazar.
  have a look: bakmak, göz atmak, göz gezdirmek.
  Have a look at that:
  Şuna bir bakıver.
  She gave me a strange look: Bana bir tuhaf baktı.
  take a good look at: iyice bakmak, süzmek.
 17. İsim yüz ifadesi, ifade.
  I knew she didn't like it by the look on her face: Yüzünün ifadesinden hoşlanmadığını
  anladım.
  One could see by his look that he was angry: Kızdığı yüzünden belli idi.
 18. İsim gözle araştırma.
 19. İsim görünüş, hal, tavır.
  He has the look of his father: Babasını andırıyor/Onda babasının hal ve tavırları var.
 20. Ünlem bak! bana bak(sana)!
  hey! look here! Buraya/bana bak!
  Now look here! you can't say things like
  that to me! Bana bak! Benimle böyle konuşamazsın, anladın mı?
 21. Ünlem (beni) dinle! kulak ver! dikkat et!
  look, I don't mind you borrowing my car, but you ought to ask
  me first: Bak/dinle, arabamı kullanmana bir şey demem, ama önce bana danışmalısın.