1. Sıfat zalim.
  The cruel master beat his slaves mercilessly with a whip.
 2. Sıfat gaddar, insafsız, merhametsiz.
  a cruel punishment. Don't be cruel to animals.
 3. Sıfat üzücü, keder/ıstırap verici.
  a cruel remark.
 4. Sıfat çetin, müşkül, sert, çekilmez, tahammül edilmez.
  a cruel wind.
birleşmiş milletler işkence ve başka zalimce , insanlık dışı ya da onur kır
eşlerden birinin (özellikle kocanın) eşine karşı insafsızca davranması
işkence veya barbarlık teşkil eden ceza
işkence veya barbarlık teşkil eden mutat olmayan ceza
mezalim
insafsız davranış
zalim cezalandırma
acımasız savaş
zulüm çekmek Fiil
zorba bir diktatörün esiri olma