1. zarar, ziyan, hasar.
  to do bodily harm: yaralamak.
  The accident did a lot of harm to the car.
 2. kötülük, fenalık, manevî zarar.
  do somebody harm: birisine kötülük yapmak.
  no harm done:
  hasar yok/kimseye bir şey olmadı.
 3. zarar/ziyan vermek, hasara sebep olmak, hasar yapmak.
  There was a fire in our street, but our house
  wasn't harmed at all.
  to harm one's reputation: bir kimsenin şerefini/adını kirletmek.
 4. kötülük/fenalık yapmak.
  He wouldn't harm a fly: Karıncayı bile incitmez (Kimseye fenalığı dokunmaz).