1. Sıfat siyasal, siyasî, politik.
  political freedom: siyasî hürriyet.
  political offence: siyasî
  suç.
  political pressure: siyasî baskı.
  political prisoner: siyasî mahkûm.
 2. Sıfat siyasî bir partiye ait.
 3. Sıfat devlete/hükümete ait.
 4. Sıfat belirli bir politikası ve hükümet sistemi olan.
siyasi çalkantı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasi konjunktür İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasi ortam İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasi yelpaze İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasi destek İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasi kriz İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
politik kriz İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasi açıdan yumuşama İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasi sezgi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasi suç İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasi lider İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasi ideoloji İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasal ekoloji İsim, Antropoloji