1. âdet, alışkı.
  to be in the habit = to make a habit of (doing …): (yapmayı) âdet edinmek.
  Let's
  hope he doesn't make a habit of it: İnşallah ona alışmaz.
  I don't make a habit of it: Adetim değildir.
  to get/fall into bad habits: kötü âdetler edinmek.
  His habit is to do the hardest job first: En zor işi en önce yapmak âdetidir.
  contrary to habit: mutat hılâfına.
 2. alışkanlık, itiyat.
  to get into/out of the habit of doing … : … yapmaya alışmak/yapmayı terketmek.

  to get someone into the habit of doing … : birisini …'e alıştırmak.
  to have a habit of doing … : … itiyadında olmak.
  by/out of/from (sheer) habit: (sırf) alışkanlıkla.
  grow out of a habit: gitgide alışkanlığını terketmek.
 3. iptilâ, düşkünlük.
  habit forming: alışkanlık meydana getiren, iptilâ hasıl eden.
 4. huy, tabiat.
  a man of morose habit: abus/somurtkan tabiatli bir adam.
  habit of body: bünye.
 5. uyuşturucu madde alışkanlığı, özellikle eroin iptilâsı.
  They couldn't cure him of the habit: Onu
  eroin iptilâsından vazgeçiremediler.
  drug habit: esrar alışkanlığı.
 6. zihnî yapı.
 7. yaratılış, tıynet.
 8. (hayvanın/bitkinin) yetişme/gelişme tarzı.
  The honeysuckle is of a twinning habit: Hanımeli sarılarak büyüyen bir bitkidir.
 9. (mineralin kendine özgü) kristal şekli.
 10. kılık, kıyafet, kisve, üniforma, belirli bir rütbe/sınıf/meslek/dinî mertebe vb. gösteren giyim/elbise.

  The grey Nuns traditionally wore a grey habit.
  take the habit: rahibe olmak.
 11. giydirmek, kuşatmak.
 12. oturmak, ikamet etmek.
 13. alıştırmak.