1. İsim, Mühendislik mesafe
 2. İsim uzaklık, mesafe.
  The distance from here to town is 6 km. What is the distance between Bursa and İzmir/from
  Bursa to İzmir?
  At a distance of 2 km: 2 km. mesafede.
  within walking distance: yürüyüş mesafesinde.
  It is at ten minutes walking distance: Yürüyerek on dakikada gidilir.
  It is some distance away/a good distance away: Bir hayli uzaktır.
  It's no distance: Pek yakındır.
  middle distance: orta mesafe(de).
  within striking distance: atış mesafesinde.
  within hailing distance: bağırsan işitilir.
 3. İsim ara, süre, müddet, zaman aralığı.
  at a distance of 400 years: 400 yıl ara ile.
  at this distance
  in time: bukadar zaman (yıl) sonra.
  I can hardly remember him at this distance of/in time: Bunca yıl sonra onu güçlükle hatırlıyorum.
 4. İsim ayrılık, fark(lılık).
  We agree on a few things but our views are a long distance apart: Birkaç
  noktada anlaşıyoruz, fakat görüşlerimiz tamamen ayrı.
 5. İsim, Müzik aralık, fasıla. (bkz: interval ) (5).
 6. İsim (resimde) (a) geri, arka cephe.
  One sees cattle, grazing in the distance. (b) derinlik, perspektif.

  There is no distance in his paintings, which are all flat and two-dimensional.
 7. İsim ilerleme.
  We've come a long distance on the project: Projede bir hayli ilerledik/ilerleme kaydettik.
 8. Fiil geride bırakmak, çok ilerlemek, geçmek.
 9. Fiil uzaklaştırmak, arayı açmak, araya mesafe sokmak.
  The birth of the baby seemed to distance us:
  Bebeğin doğuşu âdetâ bizi birbirimizden uzaklaştırdı.
 10. Fiil uzaklaşır gibi göstermek/görünmek.