1. İsim Başkan, Cumhurbaşkanı, Reis, Reisicumhur, Cumhur Reisi.
    the president of France: Fransa Cumhurbaşkanı.
  2. İsim (kurumlarda) başkan, şef, âmir.
    the president of the Board of Trade: İngiliz Ticaret Bakanı.
  3. İsim kolej ve üniversitelerde) baş yönetici, rektör, müdür.
yokluğunda başkana vekalet edecek başkan vekili
başkana vekâlet eden şahıs
yokluğunda başkana vekâlet eden başkan vekili
birlik başkanı
banka başkanı
başkan seçilmek Fiil
yönetim kurulu başkanı İsim, İşletme
reislik etmek Fiil
şirket başkanı
başkan olmaya razı olmak Fiil
şirket yönetim kurulu başkanı
başkanın seçimi
başkan seçimi
bir başkanın seçimi
ağırlama kısmı başkanı
icra kurulu başkanı İsim, İşletme
idari başkan yardımcısı İsim, İşletme
Başyaverlik İsim, Kurum İsimleri
grup başkanı İsim, İşletme
fahri başkan
bir kolej müdürünü makamına getirmek Fiil
kadın başkan
kadın cumhurbaşkanı
kadın başkan
Başkana boyun eğmek Fiil
birini başkanlığa getirmek Fiil
yönetici başkan
başbakan
yeni başkan
başkanlık makamı
(US) Başkanlık makamı
parti başkanı
sabık başkan
daimi başkan
daimi (ömür boyu) başkan
başkandan sonra gelmek Fiil
doğrudan başkana bağlı olmak Fiil
(iktidar) başkanda olmak Fiil
başkan yardımcısı
ikinci başkan
seçimle iş başına gelmiş başkan
seçilmiş ama henüz görevi devralmamış başkan
mahkeme başkanı
(US) bir limited şirketin genel müdürü
cumhurbaşkanı
sendika genel sekreteri
üniversite rektörü
yönetim kurulu başkanı İsim, İşletme
(Br) Milli Eğitim Bakanı
(Br) Ticaret Bakanı
Avrupa Komisyonu Başkanı
Avrupa Parlamentosu Başkanı
icra kurulu başkanı İsim, İşletme
meclis başkanı İsim, Merkezi Yönetim
ABD Başkanı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
grup başkan yardımcısı İsim, İşletme