1. Özel Isim, Sinema cesur
 2. Sıfat cesur, yiğit, yürekli, kahraman (kimse).
  be brave: Cesur ol!
  to be as brave as a lion: aslan gibi cesur olmak.
 3. Sıfat yakışıklı, güzel, yağız.
 4. Sıfat mükemmel, fevkalâde, şayan-ı hayret.
 5. Sıfat savaşçı, muharip (özellikle K. Amerika Kızılderili aşiretlerinde).
 6. Sıfat cesaretle karşı koymak, göğüs germek.
  to brave misfortunes: felaketlere göğüs germek.
  to brave
  out: cesaretle karşılamak.
  brave it out! Cesur ol! Cesaretini kaybetme!
 7. Sıfat meydan okumak.
 8. Sıfat görkemleştirmek, muhteşem bir hale getirmek.
 9. Sıfat övünmek, kabadayılık taslamak.