1. İsim güzellik, hüsün, cemal.
  to be in the flower of one's beauty: güzelliğinin en parlak çağında olmak.

  beauty cream: güzellik kremi.
  beauty shop: güzellik salonu.
  beauty is in the eye of beholder
  a.s. Gönül kimi severse güzel odur.
 2. İsim güzel (kız/kadın).
  She was a beauty in her day: Vaktiyle/gençliğinde güzel bir kadındı.
 3. İsim güzel şey (sanat eseri, bina vb.).
 4. İsim çekicilik, cazibe, hoşa giden/hayran eden nitelik.
  That childish smile gives her an original beauty.
 5. İsim üstünlük, avantaj, iyilik.
  One of the beauties of this medicine is its freedom from side-effects:
  Bu ilâcın üstünlüklerinden biri, yan etkileri olmamasıdır.
  The beauty of my plan is that it would cost so little.
  That's the of it: (Onun) iyiliği/üstünlüğü burada.
 6. İsim (alay maksadıyla) olağanüstü/fevkalâde şey.
  My hangover next day was a beauty: Sarhoşluğumun ertesi
  günkü kalıntısı fevkalâde idi.
 7. İsim eşsiz, hârika.
  The yacht was a beauty: Yat bir hârika idi.
güzellik uzmanı İsim, Kişisel Bakım ve Hijyen