1. sunma(k), takdim (etmek), ikram etme(k).
  She offered us some of her cookies.
 2. sunuş, sunulan/takdim edilen şey.
 3. teklif (etmek), teklifte/tavsiyede bulunmak, (dikkate) arzetmek.
  a firm offer: kesin/kat'î teklif.

  job offer: iş teklifi.
  to offer a solution to a problem: bir soruna hal çaresi teklif/tavsiye etmek.
  He offered to help me: Bana yardım etmeyi teklif etti.
 4. evlenme teklifi.
 5. arz (etmek), takdim (etmek), önerme(k), öneri.
 6. offer up: (ibadete/fedakârlığa) kendini adamak, (dua) etmek. to offer prayers: dua etmek.
  He offered (up) a prayer: Tanrıya yalvardı/dua etti.
 7. (ümit vb.) vermek, va'detmek.
  The doctor offered me hope.
 8. (savaş) açmak, (muharebeye) girişmek/tutuşmak.
  to offer battle.
 9. (mukavemet/şiddet) gösterme(k), (karşı) koymak, dayatma(k), tehdit etme(k), yeltenme(k).
  He offered
  stubborn resistance: İnatla ayak diredi.
  He offered to strike me with his cane: Bastonu ile bana vurmaya yeltendi.
  The thieves offered no resistance to the policemen: Hırsızlar polise karşı koymadılar.
 10. göstermek, teşhir etmek, meydana çıkarmak.
  The enemy offered resistance to our soldier's attack:
  Düşman, askerlerimizin taarruzuna mukavemet gösterdi.
 11. (satışa) çıkarmak/arzetmek, piyasaya sürmek.
  They offered their house for sale: Evlerini satışa çıkardılar.
 12. (fiyat) vermek/teklif etmek.
  He offered $30 for our old TV set.
 13. (şükran/teşekkür) arzetmek.
 14. görünmek, gözükmek.
 15. (fırsat vb.) düşmek, çıkmak, zuhur etmek.
  I will come if the opportunity offers: Fırsat bulursam
  (çıkarsa/zuhur ederse) gelirim.
 16. offer at: girişmek, teşebbüs etmek.
 1. İsim teklif. A set of information that describes the details of a subscription to Office 365.
 2. İsim teklif. A set of information that describes the details of a subscription.
satışa sunulma İsim, Ticaret
satışa sunma İsim, Ticaret
lansman İsim, Ticaret
piyasaya çıkma İsim, Ticaret