1. arkasın(d)a, arka(da).
  soldiers lining up one after another: birbirinin arkasına dizilmiş askerler.

  to walk after someone: birisinin arkasından yürümek.
  He read page after page: Sayfaları birbiri arkasına okudu.
  after deck: arka güverte.
 2. sonra, bundan/ondan sonra(ki), ertesi.
  after ten days: on gün sonra.
  after dinner: yemekten
  sonra.
  in after days: ileride, gelecekte.
  the day after tomorrow: öbürgün.
  ever after: ilelebet.
  in after life: yaşlandıkça.
  after hours: çalışma saatinden sonra.
  It is after ten o'clock: Saat onu geçiyor.
  for years after: bundan sonra yıllarca.
  In after years we never heard from him: Ondan sonraki yıllarda ondan hiç haber alamadık.
  I shall come after he has gone: O gittikten sonra gelirim.
  time after time: defalarca, tekrar tekrar, kırk kere.
  I have told you that time after time: Bunu sana kırk kere söyledim.
 3. üzerine, bunun üzerine.
  after what has happened, I can never return: Bu olaylar üzerine artık bir daha dönemem.
 4. (rütbe, derece vb. itibarıyla) geride, altında, sonra.
  Milton is usually placed after Shakespeare
  among English poets: İngiliz şairleri arasında Milton genellikle Şekspir'den sonra gelir.
 5. tarzında, üslûbunda.
  to make something after a model: bir model tarzında bir şey yapmak.
 6. peşi sıra, peşinde(n), arkasında(n), arkada(n). üstüne.
  The police are after him: Polisler onun
  peşindeler.
  to be after a job: bir iş peşinde olmak.
  Nobody comes after her: Kimse onun yüzüne bakmıyor (onun peşinden gitmiyor).
  I see what are you after: Maksadınızı anlıyorum.
  Money is what he is after: Hep para peşinden koşuyor.
  to commit blunder after blunder: gaf üstüne gaf yapmak.
  after you, Sir: Önce siz buyurunuz, efendim.
 7. hakkında.
  to inquire after a person: bir kimse hakkında soruşturma yapmak.
 8. izafeten.
  He was named after his uncle: Amcasına izafeten ona bu ad verildi.
 9. uygun, muvafık.
  He was a man after the hopes and expectations of his father: O, tam babasının
  ümit ettiği, beklediği insandı.
 10. göre, nazaran.
  He swore after the manner of his faith: İnanışına göre yemin etti.
  after a pattern:
  bir örneğe göre.
  after the old style: eski biçimde.
 11. rağmen.
  after all warnings, he persisted: Bütün uyarılara rağmen, o inat etti.
 1. inf.