1. Sıfat uzun.
  long way: uzun yol.
  a long tunnel: uzun bir tünel.
  long distance: uzak mesafe.

  Turkey has a long coastline: Türkiyenin uzun bir sahili vardır.
  How long is the River Nile?
  The arm of the law is long: Kanunun gücü her şeye yeter.
 2. Sıfat uzun (süren/süreli/devam eden).
  a long speech: uzun (süren) bir nutuk.
  three hours long:
  üç saatlik, üç saat süren.
  There will be a long wait until the next bus.
  It will take as long as five years: Beş yıl kadar sürer.
  Ten days at the longest: En fazla on gün.
 3. Sıfat uzunlukta, uzunluğu … olan.
  ten kilometers long.
  The new road is 60 km long: Yeni yol 60 km uzunluktadır.
 4. Sıfat uzun, ayrıntılı, teferruatlı, çok madde içeren.
  a long list.
 5. Sıfat (yapılması/okunması vb.) çok zaman alan.
  a long play/novel. a long story.
 6. Sıfat uzun ve can sıkıcı/kasvetli.
 7. Sıfat çok eski zamanları kapsayan, uzak.
  a long memory.
 8. Sıfat (iki şeyden) uzun/fazla olan(ı).
  He must have taken the long way home.
  a long price: yüksek
  bir fiyat.
  a long purse: dolu kese.
 9. Sıfat yavaş, aheste, zaman alan.
  be long about something/doing sth: (bir işi) yavaştan almak, oyalanmak.

  He's awfully long getting here.
 10. Sıfat kapsamlı, şümullü.
  a long look ahead. a long look into future.
 11. Sıfat
  long on: mevcudu bol/fazla, (bir şeyden) nasibi bol, zengin, çok, kuvvetli.
  long on brains:
  kafalı, zeki, akıllı.
  long on supplies: malzemesi bol.
 12. Sıfat (normalden) uzun (boylu), yüksek.
  long Ömer: Uzun Ömer.
 13. Sıfat umulmaz, umulmadık, beklenmez, beklenmedik, olasılığı az, gayrımuhtemel, ihtimal dışı.
  a long chance.

  It's a long shot/chance but we might be lucky: Pek ihtimal verilemez ama, belki talihimiz yaver gider.
  It was just a long shot/chance: Uzak bir ihtimaldi/Pek olacak şey değildi/Gerçekleşmesi beklenemezdi.
 14. Sıfat uzun (hece).
 15. Sıfat, Maliye fiyat artışını bekleyerek malı/hisse senedini elde tutan.
 16. Sıfat temel/standard ölçüden büyük.
  long dozen: 13 adet.
  a long ton: 1016 kg.
 17. İsim (uzun) zaman/süre/vakit. süre, zaman, vakit.
  I have only long enough to drink a cup of coffee:
  Ancak bir kahve içebilecek kadar vaktim var.
  He hasn't long to live: Fazla yaşamaz.
  How long: Ne kadar (zaman).
  How long did he stay with you? Ne kadar (kaç gün/saat) sizinle kaldı?
  How long will it take? Ne kadar sürer?
  How long have you stay in Canada? Kanadada ne kadar kalacaksın?
 18. İsim uzun (nesne/şey).
  The signal was two longs and a short: İşaretlerin ikisi uzun biri kısa idi.
 19. İsim (elbise ölçüsü olarak) uzun (boy).
 20. İsim vurguncu, istifçi: ileride fiyat artacağını umarak hisse senetlerine/mala fazla para yatıran kimse.
 21. Zarf uzun zamandan beri, bir süreden beri, hayli (uzun) zamandır.
  a reform long advocated.
 22. Zarf uzak(ta), uzağa.
  He threw the ball long: Topu uzağa fırlattı.
 23. Zarf geç (vakitlere kadar).
  Don't be long: Geç kalma, gecikme.
 24. Zarf süresince, boyunca, müddetince, bütün (zaman).
  all night long: bütün gece.
  It's been dry all
  summer long: bütün yaz kurak geçti.
 25. Zarf çok/hayli zaman, uzun süre/zaman.
  long before: çok önceleri, çok zaman önce.
  He was gone long
  before we arrived: Biz gelmeden çok önce o gitmişti.
 26. Geçişsiz Fiil arzulamak, çok istemek/arzu etmek.
  I'm longing to see you.
 27. Geçişsiz Fiil uymak, uygun/münasip olmak, yakışmak.
me çizgi Bilgi Teknolojileri
uzun pozisyon İsim, Bankacılık