1. İsim (erkek) kardeş, birader.
  Ali has a brother. Ali and Erol are brothers. Ali is Erol's brother. You've
  been like brother to me.
  older brother: ağabey.
  brother-in arms: silah arkadaşı.
 2. İsim
  half brother ile ayni anlama gelir. üvey kardeş.
 3. İsim ihvan, meslekdaş, bir cemiyet/örgüt/ırk vb. üyesi.
  a brother doctor: bir doktor meslekdaş.
 4. İsim dinî bir kuruluşa mensup papaz.
 5. İsim arkadaş! kardeşim!
  brother, can you spare a dime? Allah rızası için on kuruş sadaka ver.
 6. Ünlem be birader! be kardeşim! aman be! aman be birader! (bıkkınlık, öfke, nefret, başkalarının cür'eti karşısında
  hayret ve şaşkınlık ifadesi için söylenir).
 7. İsim kardeşçe davranmak, kardeş gibi muamele etmek, kardeş muamelesi yapmak, kardeş yerine koymak.