1. vardakosta (argo)
 2. Sıfat büyük, büyümüş.
  a big house: büyük bir ev.
  big fortune: büyük servet.
  big enough to
  defend himself: kendini koruyacak kadar büyümüş.
  my big brother: ağabeyim.
  big drop in prices: fiyatlarda büyük düşüş.
  big business: büyük (sermayeli) ticaret.
  How big? Ne büyüklükte?
  How big is it: Ne büyüklüktedir/büyüklüğü nedir?
 3. Sıfat iri koca(man).
  big-boned: iri kemikli.
  big-bellied: koca göbekli.
 4. Sıfat önemli, mühim.
  a big problem: önemli bir sorun.
  a big man: önemli kişi/mühim şahsiyet.

  a big event: önemli bir olay.
  to have big ideas: önemli fikirleri olmak.
  to look big: kendini önemli göstermek /önemli görünmek.
  He's a big name in politics: Politikada önemli bir isim yapmıştır.
  The big question is what to do next: Önemli sorun, bundan sonra yapılacak olanı belirlemektir.
 5. Sıfat çok, külliyetli.
  He earns big money: Çok para kazanıyor.
 6. Sıfat iyi yürekli/kalpli, âlicenap.
  big-hearted: iyi yürekli, asil.
  a heart as big as yours:
  sizin gibi iyi yürekli.
  A big person forgives others.
  That's big of you! (İstihza yollu) Çok âlicenapsınız! Ne kadar iyi yüreklisiniz!
 7. Sıfat övüngen, kendini beğenmiş, mağrur.
  a big talker: palavracı, yüksekten atan.
  to talk big:
  övünmek, yüksekten atmak, atıp tutmak.
  to act big: kendine pâye vermek.
 8. Sıfat gür, kalın.
  a big voice. 8. gebe, hâmile, doğumu yakın. big with child.
 9. Sıfat yaman, dehşetli, müthiş.
  He's a big liar: Müthiş yalancıdır.
sirk. İsim
Büyük Patlama İsim, Fizik
New York Borsası İsim, Bankacılık