1. Zarf hemen hemen, nerde ise, âdeta, az daha, az kaldı.
  I nearly fell: Az kaldı düşüyordum.
  The job
  is nearly finished: İş hemen hemen bitti.
  The train was nearly full: Tren hemen hemen dolu idi.
  He was nearly dead with cold: Soğuktan nerde ise ölüyordu.
 2. Zarf yaklaşık olarak, aşağı yukarı, takriben, hemen hemen, oldukça.
  It is the same thing or nearly so:
  Hemen hemen aynı şey.
  a nearly perfect likeness: oldukça mükemmel bir benzerlik.
 3. Zarf yakinen, (pek) yakından, samimiyetle.
  a matter nearly affecting our interest.
 4. Zarf cimrice, cimrilikle, hasisçe, hasislikle.