1. Sıfat iç, içindeki, ortasındaki, içinde bulunan.
  inside pages. our inside man.
 2. Sıfat gizli, kapalı, saklı.
  the inside story: olayın içyüzü/gizli (bilinmeyen) tarafı.
  inside information:
  gizlice (içeriden) alınan haber.
  have inside information: bir şeyi yerinden/kaynağından öğrenmek.
  the inside of an affair: bir işin içyüzü.
 3. Sıfat (süre/zaman) … içinde, …'den az (zamanda), -e kadar.
  He promised to return inside an hour/of a week.
 4. Sıfat içerden/el altından yapılan.
 5. Zarf içeride, içeriye, içine, içinde, içini, içerisini.
  to be inside: içeride olmak.
  go inside:
  içeriye girmek.
  Please go inside, into the living room.
 6. Zarf kapalı yerde, ev/bina içinde.
  He plays inside on rainy days.
 7. Zarf aslında, yaratılışta, derunî/batınî olarak.
  inside, she's really very shy: Yaratılıştan çok mahcuptur.
 8. Zarf mahpus, hapiste.
 9. İsim iç, iç taraf.
  the inside of a house/of the hand: evin/elin içi/iç tarafı.
 10. İsim
  insides: karın, iç organlar, mide ve bağırsaklar, bir makinenin iç aletleri.
  He's got a pain
  in his insides: Karnı ağrıyor.
 11. İsim (bir kurumun/grubun) yetkililer(i), işin içinde bulunanlar, künhüne vakıf olanlar, girdisini çıktısını
  bilenler.
  Only someone on the inside could have told.
 12. İsim sır, gizli bilgi, işin içyüzü/kapalı tarafı.
  He has the inside on what happened at the convention.

  the inside of an affair: bir işin içyüzü.