1. ad, isim.
  by name: adıyla, ismiyle, ismen.
  I know him by name: İsmen tanıyorum.
  Christian
  name: vaftiz adı, öz ad.
  Family name: soyadı.
  maiden name: kızlık soyadı.
  of the name of: adıyla, ismiyle, adında, isminde, namında.
  name plate: tabela, ad levhası.
 2. kötü söz, küfür, küçültücü/hakaretâmiz söz.
  to call someone name: birine küfretmek/hakaret etmek.

  call one names: (a) birine sövüp saymak, küfürler savurmak, (b) kızdırmak için ad takmak.
 3. nam, şöhret.
  to protect someone's good name: şöhretini korumak.
  to have a bad name: kötü
  şöhret sahibi olmak, adı kötüye çıkmak.
 4. ünlü/tanınmış/ad yapmış kimse/kurum vb.
  a big name in industry.
  She is a name in shov business: Ünlü bir artisttir.
 5. dış görünüş, suret, zahir.
  in name: gürünüşte, zahiren, suretâ, sözde, görünüşte.
  He was ruler
  in name only: Sadece görünüşte hükümdardı.
 6. Tanrının kutsal adı.
  in the name of goodness/fortune: Allahaşkına.
 7. ün, unvan, şan ve şöhret, itibar.
  to seek name and position: mevki ve şöhret peşinde koşmak.
 8. adlandırmak, ad/isim koymak/vermek.
 9. adıyla/ismiyle çağırmak.
 10. zikretmek, sözünü etmek.
 11. adını/ismini söylemek, kimliğini söylemek/tanıtmak.
 12. belirtmek, tayin etmek, söylemek.
  name your price: İstediğiniz fiyatı söyleyin (ne isterseniz vereceğim).
 13. atamak, tayin etmek, memur etmek.
 14. adı/ismi … olan, … adıyla tanınan/ismiyle maruf.
 15. ünlü, meşhur, tanınmış, maruf.
  a name performer. name brands.
 16. adını/ismini veren.
  the name story: adını kitaba veren hikâye.
 1. İsim ad. A meaningful shorthand that makes it easier to understand the purpose of a cell reference, constant,
  formula, or table, each of which may be difficult to comprehend at first glance.
ticaret unvanı İsim, İşletme
ticaret unvanı İsim, İşletme
isim hakkı İsim, Fikri Mülkiyet Hukuku
belge adı Bilgi Teknolojileri
alan adı İsim, Yazılım
yaka kartı İsim, İşletme
 1. missive
 2. music
 3. certificate
 4. diploma
 5. declaration or permit (used in compounds only