1. İsim, Dil ve Edebiyat izler kitle
 2. İsim, Dil ve Edebiyat izleyici
 3. İsim dinleyici/seyirci topluluğu, dinleyiciler, seyirciler.
  The meeting attracted a large audience:
  Toplantıya pek çok dinleyici geldi.
 4. İsim radyo dinleyicileri, TV seyircileri, halk.
 5. İsim bir toplantıda hazır bulunanlar, topluluk.
 6. İsim duruşma, resmî görüşme/dinleme.
  The committee will give you an audience to hear your plan: Kurul,
  planınızı resmen görüşecek/dinleyecek.
 7. İsim huzura kabul: hükümdar veya yüksek makam sahibi bir kimse ile görüşme.
  audience chamber: kabul
  salonu.
  give/grant an audience to: huzura kabul etmek.
  have an audience with … : … ile mülâkat yapmak/görüşmek, huzura kabul edilmek.
 8. İsim (sesleri/kelimeleri) işitme, dinleme, duyma.
 1. İsim hedef kitle. A custom group used to target content to people based on membership within the group.
 2. İsim hedef kitle. Facebook users other than the Facebook page account. These are users that interact with
  a Facebook page by commenting on posts that are made by the Facebook page account, by commenting on another other user's post on a Facebook page, and posting on a Facebook page.
hedef kitle İsim, Reklamcılık