1. İsim, Dil ve Edebiyat biçim
 2. İsim, Tekstil Sanayii şekil
 3. İsim şekil, tarz, nevi.
  A new form of government. A different form of life. Various forms of energy.

  in the form of: şeklinde. medicine
  in the form of tablets (= in tablet form): tablet şeklinde ilâç.
 4. İsim biçim, suret, şekil.
  I saw a form in the fog.
 5. İsim beden, vücut, endam.
 6. İsim (terzilerin prova için kullandıkları) model.
 7. İsim kalıp.
  a mould is a form.
 8. İsim hal.
  Water appears also in the forms of ice, snow and steam.
 9. İsim yol, yöntem.
 10. İsim (sanat) üslûp, tertip.
  to use traditional forms. The effect of a work of litterature, art or music
  comes from its form as well as its content.
 11. İsim, Zooloji sınıf, cins.
 12. İsim tarz, düzen(leme), sıra, diziliş.
  Your ideas are not in proper form.
 13. İsim, Felsefe biçim: özdek ve içeriğin karşıtı; “Ne” olana karşıt olarak “Nasıl” olan.
 14. İsim, Mantık biçim: terimler ve önermeler arasındaki bağlantı. Biçim bakımından önerme olumlu ya da olumsuz, tümel ya da tikeldir.
 15. İsim usul, erkân.
  in due form: usulü dairesinde.
 16. İsim âdet, töre, teamül.
  as a matter of form = for form's sake: âdet yerini bulsun diye.
  What's
  the form? Töre/âdet/teamül nedir?
 17. İsim fiş, formüler.
  application form: müracaat fişi.
  fill in/fill up/fill out an application form:
  müracaat fişi doldurmak.
 18. İsim örnek belge.
 19. İsim gelenek, an'ane.
  Shaking hands is a form.
 20. İsim (çok defa anlamsız) formalite, merasim.
  as a matter of form: formalite icabı, âdet/formalite yerini bulsun diye.
 21. İsim yöntem, usul.
 22. İsim görgü, âdâbı muaşeret.
  good/bad form: kibar/uygunsuz davranış.
  It's a bad form (= not a good
  form): Bu ayıptır, yapılmaz.
  Such behavior is very bad form.
 23. İsim bedensel/zihnî durum/şekil, yetenek, form, kıvam.
  in good form: iyi halde, kıvamında, keyfi yerinde.

  be in good form: tam kıvamında/formunda olmak.
  out of form: keyifsiz, biçimsiz, (spor) formunda olmayan.
 24. İsim, Gramer (a) (bkz: linguistic form ), (b) biçim: bir sözcüğün aldığı değişik şekillerden herbiri. Örneğin
  talk
  sözcüğünün biçimleri
  talks, talked, talking' dir.
  My and mine are possessive forms of “I”.
 25. İsim (bina inşaatında) iskele, kalıp, kasnak.
 26. İsim (ortaokulda) sınıf.
  first form: orta bir(inci sınıf).
 27. İsim (özel okullarda) sınıf.
  the form room: dershane, sınıf.
  Children who have just started school
  go into first form, the oldest children are in the 6th form.
 28. İsim peyke, (arkalıksız) sıra.
 29. İsim, Matbaacılık forma, kasnak.
  lock up the form: kasnağı sıkmak.
 30. İsim sabıka.
 31. Fiil şekillen(dir)mek, şekil/biçim vermek/almak, biçimlen(dir)mek.
  School helps to form a child's character.
 32. Fiil oluş(tur)mak, teşkil/teşekkül etmek.
  Steam forms when the water boils. The ministers who form the
  government. An idea formed in his mind.
 33. Fiil düzenlemek, tertiplemek, tertip etmek.
 34. Fiil yapmak, kurmak.
  The Prime Minister formed his cabinet.
  to form a correct sentence: doğru tümce kurmak.
 35. Fiil çıkmak, zuhur etmek.
 36. Fiil hasıl etmek/olmak, husule gelmek/getirmek, peyda olmak/etmek, etmek, edinmek.
  to form an opinion: fikir edinmek.
 37. Fiil, Gramer türetmek.
 38. Fiil, Askerlik2 diz(il)mek, saf olmak/teşkil etmek.
  to form fours: dörder olmak.
  to form lines: sıra olmak,
  sıraya girmek.
  to form a queue: kuyruk olmak.
 39. Fiil edinmek.
  form a habit: âdet edinmek.
  form good habits.
 1. İsim form. A form targeted at either the Web or the console.
 2. İsim form. A structured document or template with spaces reserved for entering information and often containing
  special coding (e.g. to trigger data processing).
 3. İsim form. In some applications (especially databases), a structured window, box, or other self-contained
  element that serves as a visual filter for the underlying data it is presenting.
 1. modus
 2. physical fitness
 3. shape
 4. a good state of mind and body
 5. application form
 6. İsim, Spor condition
application form İsim, İnsan Kaynakları