1. Sıfat benzer, aynı, eş, müşabih.
  suits of like design.
  They are as like as two peas (in a pod):
  Tıpkı, birbirinin tıpkısı, bir elmanın iki yarısı.
 2. Sıfat eşit/aynı miktarda, denk.
  Ann's uncle promised her $50 if she could earn a like sum.
 3. Sıfat (bkz: likely ).
 4. Sıfat üzere, -e benzer, galiba.
  The king is sick and like to die: Kral hasta, öleceğe benzer (galiba ölecek).
 5. Edat gibi, -e benzer, farksız.
  She is like her mother. They are very much like one another. to smell like
  a rose.
  I never saw anything like it: Asla böyle (buna benzer) şey görmedim.
  It looks like rain: Yağmur yağacağa benziyor.
  He's just like anybody else: Herhangi bir kimseden farkı yoktur.
 6. Edat tıpkı … gibi, âdetâ -e benzer.
  She can run like a deer: Tıpkı bir geyik gibi koşar.
  like father
  like son: Tıpkı babasına çekmiş.
  We heard a noise like a car backfiring: Adetâ ekzos patlamasına benzer bir ses işittik.
 7. Edat -ce. … gibi.
  He acted like a tyrant: Müstebitçe davrandı.
  He behaved like a fool: Deli gibi oldu/deliye döndü.
 8. Edat beklenen, umulan.
  Isn't that just like him? Ondan beklenen de bu değil mi?(Ondan başka ne beklenir?).

  It's not like him to be late: O pek geç kalmazdı/Geç kalmak âdeti değildi.
 9. Edat arzulu, istekli.
  I feel like : arzu ediyorum, canım istiyor.
  I feel like a cup of coffe.

  I don't feel like working: Canım çalışmak istemiyor.
 10. Edat örneğin, … gibi.
  They offer technical courses like electronics, applied physics an chemistry.
 11. Zarf aşağı yukarı, takriben, tahminen.
  The actual interest is more like 18 %.
 12. Zarf
  like enough = as like as not = very like
  k.d. galiba, muhtemelen.
  like enough it will rain.
 13. Zarf (a) (bir) hayli, oldukça.
  There was this old lady with her face all wrinkled like: Yüzü bir hayli
  kırışmış ihtiyar bir kadın vardı. (b) âdetâ, bir dereceye kadar, oldukça, aşağı yukarı.
  He felt tired, like: Adetâ/oldukça yorulmuştu.
  He was looking tough like: Oldukça sert/haşin görünüyordu.
 14. Zarf -e yakın, … derecesinde/mertebesinde.
  That novel's nothing like as good as this one: O roman asla
  bunun kadar iyi olamaz (bunun kâbına erişemez).
 15. Bağlaç aynen, tıpkı, … gibi, kadar.
  It happened like you said it would: Aynen dediğin gibi oldu.
  He
  can't play poker like his brother can: Kardeşi kadar poker oynayamaz.
  It is just like I say: Aynen dediğim gibidir.
 16. Bağlaç sanki, âdetâ.
  He acted like he was afraid to go home: Adetâ eve gitmekten korkuyormuş gibi davrandı.

  It rained like the skies were falling: Sanki gökler yere iniyormuş gibi şiddetli yağmur yağdı.
 17. Bağlaç veçhile, üzere.
  like we used to: alıştığımız gibi, âdet üzere, âdetimiz veçhile.
 18. İsim benzeri, tıpkısı, eşi, aynısı, benzer/mümasil şey.
  We will not see his like again: Bir daha benzerini
  göremeyeceğiz.
  That was acting, the like of which we shall not see again: Böyle bir rolün eşini bir daha göremeyiz.
  I've never seen its like: Buna benzer şeyi asla görmedim.
 19. İsim cins, tür, nevi.
 20. İsim
  likes: hoşlanma, sevme, beğenme, tercih.
  likes and dislikes: (bir kimsenin) sevdiği ve
  sevmediği (hoşlandığı ve hoşlanmadığı) şeyler.
  My mother knows my likes and dislikes.
  High class restaurants are not the likes of us: Lüks lokantalar bize göre (bizim harcımız) değil.
 21. Fiil (
  like to şeklinde konuşmalarda kullanılır): az kaldı, nerede ise.
  I like to died from laughing:
  Gülmekten nerede ise ölecektim.
 22. hoşlanmak, zevk almak, zevk/haz/lezzet duymak.
  I like peaches and grapes. I like books. He likes the
  job, but not the salary.
 23. sevmek, hoşuna gitmek, hoşlanmak.
  They like their new math teacher.
  I like her: O hoşuma
  gidiyor.
  He is well liked here: Onu burada herkes sever.
  How do you like him: Ondan hoşlanıyor musun?
 24. arzu/istek duymak, arzu etmek, arzulamak, istemek.
  Come whenever you like: İstediğin zaman gel.

  I like people to be punctual: Herkesin dakik olmasını isterim.
  I'd like him to come: Onun gelmesini arzu ediyorum.
  You may say what you like, but I am going there: Siz ne derseniz deyiniz, ben oraya gidiyorum.
  I can do as I like with him: O avucumun içindedir, ona ne istersem yatırırım.
  As much as you (ever) like: Ne kadar isterseniz.
 25. canı istemek, rica etmek.
  I would like a glass of milk, please: Bir bardak süt rica edeceğim.

  like it or lump it, you'll have to go! İster istemez gideceksin (İstesen de istemesen de gitmeye mecbursun).
  Whether you like it or not: İster istemez (İsteseniz de istemeseniz de).
  If you like: (a) (eğer) istersen(iz).
  We can go out, if you like. (b) nasıl istersen(iz).
  Shall we go out? (Yes), if you like.
 26. beğenmek.
  If you don't like it, you can lump it: Beğenmezsen beğenme! (Beğenmezsen kimin umurunda!).
 27. uyuşmak, anlaşmak, bağdaşmak, arası iyi olmak, başı hoş olmak.
  Bananas don't like me: Muzlarla başım hoş değil.
 28. arzu/tercih etmek, istemek.
  When do you like your breakfast? Kahvaltınızı ne zaman arzu edersiniz?

  I'd like the red one, please: Kırmızısını (istiyorum), lütfen.
 1. Özel Isim Beğen. A Facebook term for showing approval of a friend’s post or connecting with a page.
 2. Fiil Beğen. Action taken by a Microsoft Dynamics CRM user on a post that expresses that the user liked or
  agreed with that particular post.