1. İsim doğa, tabiat, yaratılış, hilkat.
  It's only human nature to like money.
  against nature:
  tabiata aykırı.
  copied from nature: tabiattan alınmış.
  freak of nature: hilkat garibesi.
  human nature: insan tabiati.
 2. İsim mizaç, huy, maya.
  It's his nature to be generous.
  good natured: iyi huylu.
 3. İsim tür, çeşit, nevi, mahiyet.
  two recent books of the same nature. What is the nature of the new chemical?
  Ceremonies of a solemn nature.
 4. İsim dünya, âlem.
 5. İsim varlıklar, yaratıklar.
 6. İsim evren, kâinat.
  So quiet that all nature seemed asleep.
 7. İsim evrensel kuvvetlerin tümü.
  Growing crops on this land is a struggle against nature.
 8. İsim doğal durum/görünüş.
  a portrait true to nature: doğal görünüşü yansıtan resim.
  in the nature
  of things: durumun gerektirdiği şekilde.
 9. İsim içgüdü, sevkitabiî.
 10. İsim doğal ilkeler/yasalar.
  an act that is against nature.
 11. İsim insanların düzelmemiş/eğitilmemiş hali.
 12. İsim ilkel/evcilleşmemiş durum.
  state of nature: (a) insanların medenileşmeden önceki doğal/bozulmamış
  hali, (b) çıplaklık.
  in a state of nature: (a) vahşi, medenileşmemiş, eğitilmemiş, (b) çırılçıplak.
 13. İsim
  Mother nature ile ayni anlama gelir. tabiat ana.
  Cat's are nature's/Mother nature's way of
  limiting the number of mice.