1. grup, küçük kalabalık.
  a group of children/of tall trees.
  group insurance: grup sigortası, toplu sigorta.
 2. heyet, topluluk, takım, küme.
  to gather into groups: küme küme toplanmak.
  to form a group: bir takım kurmak.
 3. Biyoloji sınıf, birbirine benzer bitki/hayvan topluluğu.
  Wheat, rye and aots belong to the grain group.
 4. Kimya (a) grup, radikal, kök: bir molekülün parçasını oluşturan birbirine bağlı atom kümesi: hidroksil grubu
  OH gibi, (b) periyodik cetvelde benzer özellikli elemanlar kümesi, grup.
 5. Jeoloji iki veya daha fazla katmandan oluşan kaya.
 6. Askerlik2 birlik, bir karargâha bağlı 2 veya daha fazla taburdan oluşan askerî müfreze.
 7. 2 veya daha fazla filodan oluşan taktik hava birliği.
 8. Denizcilik filo, belirli bir harekâtla görevli birkaç harp gemisi veya uçak filosundan oluşan birlik.
 9. Matematik öbek: belirli işlemler sonucunda aynı küme içinde kalan elemanlar veren kapalı küme.
 10. öbek: iki durak arasında yer alan ya da bir vurgu çevresinde toplanan öğeler bütünü.
 11. kümele(n)mek, bir araya gelmek/getirmek, gruplaş(tır)mak.
 12. gruplara/sınıflara ayırmak/ayrılmak.
  We can group animals into several types.
 13. yan yana gelmek, gruba/kümeye/topluluğa katılmak.
 1. İsim grup. A collection of elements that can be treated as a whole.
 2. İsim grup. A collection of users, computers, contacts, and other groups that is used as security or as e-mail
  distribution collections. Distribution groups are used only for e-mail. Security groups are used both to grant access to resources and as e-mail distribution lists.
 3. İsim grup. A collection of users, computers, contacts, and other groups that is used only for e-mail distribution,
  and addressed as a single recipient.
 4. İsim grup. A labeled collection of commands and controls that are grouped together on a ribbon tab.
 5. İsim grup. In Microsoft Azure Connect, an exclusive set of endpoints whose members have network connectivity
  with other groups of either on-premises IT resources or Microsoft Azure role instances.
 6. Fiil gruplandırmak. To arrange or associate one or more resources.
 7. Fiil gruplamak. To join query two clauses with a Boolean operator in the work item query builder.
asetil grubu İsim, Kimya
değişmeli grup İsim, Matematik
Abelyen grup İsim, Matematik
çevreci grup İsim, Çevre ve Ekoloji
öbek Bilgi Teknolojileri
kullanıcı grubu Bilgi Teknolojileri