1. kuzey, şimal, kuzey yönü/ciheti.
  The north end of town. north wind.
 2. kuzey bölgesi, bir ülkenin kuzey kısımları.
 3. ABD'nin kuzey eyaletleri: İç Savaşlarda ABD birliğini kurmaya çalışan ve Ohio nehrinin kuzeyinde kalan
  (Missouri ve Maryland dahil) bölge.
 4. kuzeyden, şimalden.
 5. kuzeye doğru, kuzey istikametinde.
  He walked north. to travel further north. The room faces north.
 6. kuzey(in)de, kuzey tarafında.
Kuzey Osetya İsim, Yer İsimleri
Kuzey Carolina İsim, Yer İsimleri
Kuzey Afrika İsim, Yer İsimleri
Kuzey Amerika İsim, Yer İsimleri
Kuzey Kore İsim, Yer İsimleri
Gizli Teşkilat Özel Isim, Sinema