1. Zarf tamamıyla, tamamen, büsbütün, bütün bütün, tam, her bakımdan, her yönüyle, pek.
  quite new: yepyeni,
  tamamıyla yeni.
  quite ten days ago: tam on gün önce.
  quite the reverse: tam tersi.
  quite right: pek haklı/doğru, pek yerinde, tamamıyla isabetli.
  quite so: elbette, şüphesiz, kuşkusuz.
  I don't quite know what he will do: Ne yapacağını pek bilmiyorum.
  not quite finished: tamamen bitmemiş.
 2. Zarf gerçekten, hakikaten, cidden, son derece.
  It is quite interesting: son derece ilginç.
  I quite
  believe that … : Cidden inanıyorum ki …
 3. Zarf epey(ce), oldukça, bir hayli.
  quite good: oldukça iyi.
  I was quite ill: Epeyce hasta idim.