1. (bkz: may ) (pt).
  He might come: Gelebilir, belki gelir.
  I wrote down his telephone number,
  so that I might remember it: Hatırlayabilmek (unutmamak) için telefon numarasını bir tarafa yazdım.
  I might have known he'll do something silly: Bir saçmalık yapacağını bilmeliydim.
  He said I might go if I wished: İstersem gidebileceğimi söyledi.
  might well: olabilir, pekâlâ mümkün.
  We lost the match, but we might well have won if one of our players hadn't been hurt: Maçı kaybettik, fakat bir oyuncumuz yaralanmasa idi pekâlâ kazanabilirdik.
 2. yetenek, kabiliyet.
 3. güç, kuvvet, kudret.
 4. zor, üstün kuvvet.
 5. pek çok, pek ziyade, pek fazla.