1. şans, tesadüf, rasgelme.
  to leave everything to chance: herşeyi tesadüfe bırakmak.
  to stand
  a chance: başarı şansı olmak.
  to have an even chance: eşit şansa sahip olmak.
 2. kısmet, talih, kader.
  chance plays an important part in many card games.
  He never had a chance
  in life: Hayatta talihi yaver olmadı.
  The chances are against me: Kısmetimde yokmuş.
 3. olasılık, ihtimal, imkân.
  A 50 percent chance of success.
  He hasn't the ghost of a chance of
  succeeding: Başarmasına imkân/ihtimal yok.
  He hasn't much chance of winning: Kazanma olasılığı pek zayıf.
 4. fırsat.
  to give someone a chance: birisine fırsat/imkân vermek.
  Now is your chance: Şimdi
  fırsat senin elinde.
  to keep an eye on the main chance: fırsatı kaçırmamak/fırsatlardan yararlanmak.
  This is a big chance: Fırsat bu fırsat.
  to miss a chance: fırsatı kaçırmak.
 5. (beyzbol vb.) sıra, oyun sırası.
 6. risk, riziko, bir işin istenmeyen sonuca varma tehlikesi.
  take a chance: tehlikeyi/riski göze
  almak, (başarı şansı az olmasına rağmen) bir kere denemek.
  take a long chance: büyük tehlikeye atılmak.
  That's a chance I'll have to take: Bu tehlikeyi göze alacağım.
 7. tedasüfî, rasgele.
  a chance meeting: rasgele buluşma.
  a chance acqaintance: tesadüfî tanışma.
 8. felaket, facia.
 9. tesadüfen (vaki) olmak/meydana gelmek, şans eseri olmak, rasgelmek.
  If you chance to see him:
  Eğer onu görecek olursanız.
  It chanced that our arrivals coincided: Tesadüfen gelişimiz aynı zamana rasladı.

 10. chance it
  k.d. (bir kere) denemek, şansa/tesadüfe bırakmak, göze almak.
  I'll have to
  chance it, whatever the outcome: Sonu ne olursa olsun, onu deneyeceğim.
  to chance one's luck/one's arm: talihini denemek.