1. Fiil, Tekstil Sanayii giyinmek
 2. İsim, Tekstil Sanayii giysi
 3. İsim, Tekstil Sanayii elbise
 4. İsim, Tekstil Sanayii kıyafet
 5. entari, fistan, kadın elbisesi, ruba, üstbaş.
  morning dress: sabahlık, gündelik elbise.
  full
  dress: frak.
  dress goods: (kadın) elbiselik kumaş.
 6. giyim, kılık kıyafet, giysi.
  casual dress: gündelik giyim, ev kıyafeti.
 7. itinalı/resmî kıyafet, tuvalet.
  evening dress: gece/balo elbisesi.
  court/full dress: merasim elbisesi.
 8. (kuş) tüy, (ağaç vb.) yaprak, örtü.
  The trees were in their summer dress.
 9. elbiselik, entarilik, elbise yapmaya mahsus.
  dress material: elbiselik kumaş.
 10. resmî giyimi gerektiren.
  a dress occasion/affair: resmî davet/toplantı/ziyafet vb.
 11. belirli/önemli günlerde giyilen, bayramlık, merasim+.
  a dress suit: merasim elbisesi, bayramlık elbise.
 12. Fiil giy(in)mek, giydirmek.
  to dress for dinner: akşam tuvaleti/frak/smokin giymek.
  Do we dress?
  Smokin mecburî mi?
  She really knows how to dress: Güzel giyinmesini gerçekten biliyor.
 13. Fiil elbise yapmak/dikmek/satmak.
 14. Fiil süsle(n)mek, donatmak, donanmak.
  The store windows were dressed for Christmas.
 15. Fiil oltaya yem takmak.
 16. Fiil (eti/balığı/tavuğu) temizlemek, pişmeye hazırlamak.
  The butcher dressed the chickens by pulling out
  the feathers, cutting off the head and feet, and taking out the inside.
 17. Fiil (deri vb.) işlemek, sepilemek.
  to dress leather.
 18. Fiil (saçı) taramak/kıvırmak/şekil vermek.
  She just had her hair dressed: Saçını yeni yaptırdı.
 19. Fiil (toprağı) ekip biçmek, gübrelemek.
 20. Fiil (yarayı pansıman yapıp) sarmak, tedavi etmek.
  The nurse dressed the wound every day.
 21. Fiil (asker) hizaya sokmak/gelmek, sırala(n)mak.
  to dress the ranks: hizaya gelmek.
  The captain
  ordered the soldiers to dress their ranks.
  Right dress! Sağdan hizaya gel!
 22. Fiil, Tiyatro sahneyi düzenlemek.
 23. Fiil, Matbaacılık sayfayı düzenlemek.
 24. Fiil yontmak, düzeltmek.
 25. Fiil (salataya) zeytinyağı/ sirke vb. koymak.
gece elbisesi İsim, Giyim ve Moda
gece elbisesi İsim, Tekstil Sanayii
gelinlik İsim, Tekstil Sanayii
elbise provası İsim, Giyim ve Moda
giysi provası İsim, Giyim ve Moda
iyi giyinmek Fiil, Giyim ve Moda