1. Sıfat (a) çok, birçok, pek çok.
  many people: birçok kimseler.
  many years ago: yıllarca önce.

  There are many, many reasons against it: Aleyhinde pek çok deliller var.
  Were there many people at the play? Oyunda çok seyirci var mıydı?
  How many: ne kadar? kaç (tane)?
  How many letters are there in the alphabet?
  too many: pek çok, sayısız, külliyetli.
  You have (far) too many books on the shelf. (b) sayısız, müteaddit, çeşitli, muhtelif, türlü, külliyetli.
 2. İsim çok kimse/şey, çoğu, bir çoğu, ekserisi.
  There were many in the show: Gösteride çok seyirci vardı.

  good many: pek çoğu, ekserisi, hayli(si).
  many of us left early: Çoğumuz erken ayrıldık.
  as many as: … kadar.
  as many as ten people: on kişi kadar, tahminen on kişi.
  Take as many as you want: İstediğin kadarını al.
 3. İsim çok kimse, kalabalık.
  A great many attended the concert: Konseri büyük bir kalabalık izledi.
 4. İsim many a/an/another: çok, pek çok, ekseri (bunu izleyen fiil/ad tekil olur).
  many a man: pek çok
  kimse/kişi.
  many a man would welcome the opportunity: Pek çok kimseler bu fırsatı öpüp başına koyar.
  many another student: öğrencilerin çoğu/ekseri öğrenciler.
  I have been there many (and many) a time: Çok kereler orada bulundum.
 5. Zamir çok sayıda insan/şey, çoğu.
  many of the beggars were blind: Dilencilerin çoğu kördü.