1. (mürekkepli) kalem, yazı kalemi, tüy kalem.
  fountain pen: dolmakalem, stilo.
  ball pen = ball
  point pen: bitmez (mürekkepli) kalem.
  pen - and - ink: (a) kalem ve mürekkep, (b) mürekkeple yazılmış/çizilmiş.
 2. (a) yazı, yazma, üslûp, yazı yazma sanatı, edebiyat.
  pen portrait: yazı ile tasvir.
  have a
  fluent pen: akıcı bir üslûba sahip olmak. (b) yazar, muharrir.
  pen name: takma ad, müstear isim.
  He makes his living with pen: Yazarlıkla (muharrir olarak) geçinir.
 3. pen point ile ayni anlama gelir. kalem ucu.
 4. (a) kuştüyü, kanat ve kuyruktaki ekseninin içi boş tüy, (b) yeni biten kuştüyü, (c)
  pens: kanatlar.
 5. Zooloji bazı kafadanbacaklıların gövdelerindeki tüy şeklinde boynuzumsu yapı (mürekkepbalığında olduğu gibi).
 6. (kalemle) yazmak, yazıya geçirmek, kâğıda dökmek.
 7. ağıl, kümes, kafes vb. gibi hayvanların kapatıldığı yer.
 8. (ağıla/kümese/kafese) kapatılmış hayvanlar.
 9. kasa /dolap vb. gibi bir şeyi saklama yeri.
 10. (bkz: playpen ).
 11. (bkz: bull pen ).
 12. tutuk evi, tevkifhane.
 13. dişi kuğu.
 14. Askerlik2 denizaltı tamir doku.
 15. ağıla/kümese/kafese vb. koymak/kapatmak/hapsetmek.
 1. İsim kalem. A pointed input device that comes with a mobile device or tablet PC, and is used to navigate through
  applications and to input information.
 2. Özel Isim Kalem. A tool that lets you draw a Bezier path by clicking (for corner anchor points) or click-and-dragging
  (for curves) a series of anchor points.
insülin kalemi İsim, Tıp ve Sağlık
pina İsim, Hayvan Türleri