1. normal, alışılmış, doğal, mutad, tabiî, beklenen, ortalama, standardlara uygun.
  normal working hours
  from 9:00 to 17:00. normal temperatures during May. Rainfall has been below normal this July.
 2. âdi, alelade, olağan.
 3. düzgülü, düzgün, uygun, muntazam (nesne).
 4. Psikoloji düzgülü: (a) (zekâ/şahsiyet/ruhsal gelişme vb.) ortalama, (b) (ruhen) sağlıklı, sağlam.
 5. Matematik (a) düzgen, normal, dik(ey). (b) düzgen/normal uzunluğu: düzgenin eğri ile x ekseni arasında kalan parçasının
  uzunluğu.
  normal curvature: düzgen eğrilik.
  normal functions: düzgen işlevler.
  normal lines: düzgen doğrular.
  normal matrix: düzgen dizey.
  normal plane: düzgen düzlem.
  normal to a curve: eğri düzgeni.
  normal to a surface: yüzey düzgeni.
 6. Kimya normal: (a) 1 litresinde 1 eşdeğer-gram çözünen özdek bulunan.
  normal solution: normal çözelti,
  (b) her C atomu en fazla iki C atomuna bağlı olan (düzgün C zincirli alifatik hidrokarbon), (c) bütün OH grupları veya H atomu yerine başka atom grupları geçmiş bulunan (yansız/nötral tuz). Na2SO4 gibi.
 7. (a) sağlıklı, sıhhatli, iyi gelişmiş, normal, düzgün, hastalıksız.
  a normal child. (b) doğal, tabiî.
 1. up to par
 2. regular
 3. usual
 4. Sıfat unexceptional
 5. natural
 6. all in the day's work